E-resource repository of the University of Latvia provides the possibility to collate, preserve and access freely the scientific achievements of the University of Latvia. It contains publications of the staff members of the University of Latvia - published articles, doctoral thesis and abstracts, conference proceedings, administrative, scientific and funded project reports and other electronic documents.

 • Ernesta Foldāta albums ar diplomiem un ilustrācijām 

  Kuzņecova, Kristīne (2020-05-13)
  Latvijas Universitātes Goda doktora, Latvijas Zinātņu Akadēmijas Ārzemju Goda locekļa, Venecuēlas Centrālās Universitātes un Nacionālo parku institūta emeritētā profesora, orhideju pētnieka Ernesta Foldāta (1925-2003) ...
 • Akadēmisko bibliotēku līdzdalība studiju procesā: e-kursu izstrāde 

  Rozenberga, Gita (LU Akadēmiskais apgāds, 2024)
  Tēzes konferences ziņojumam, kurā autore dalās ar pieredzi, izstrādājot e-kursus informācijpratības un pētniecības veicināšanai, tostarp salīdzina un grupē atziņas pēc dažādiem aspektiem: saturs, sadarbības rezultāti un ...
 • Atmiņas institūciju loma sabiedriskajā zinātnē 

  Rozenberga, Gita; Saviča, Mārīte (LU Akadēmiskais apgāds, 2024)
  Autores tēzēs sniedz ieskatu par ziņojumu, kurā tika izklāstīti pētījuma “Akadēmisko bibliotēku un atmiņas institūciju transformatīvā loma sabiedriskai zinātnei un atvērtai zinātnei Baltijas valstīs” rezultāti. Pētījumu ...
 • Promoting the Information Literacy: Research Collaboration in the Citizen Science Projects 

  Rozenberga, Gita (InLitAs, 2023)
  This abstract of report highlights the extending role of libraries and other memory institutions due to the progress of Open Science and particularly Citizen Science. Citizen Science is a developing practice with various ...
 • Uzturlīdzekļi – bērna tiesības un vecāku atbildība 

  Upeniece, Ilze (Latvijas Universitāte, 2024)
  Autores bakalaura darba tēma ir “Uzturlīdzekļi – bērnu tiesības un vecāku atbildība”. Darbs ir veltīts uzturlīdzekļa institūta satura un būtības izpētei, vecāku pienākumam sniegt uzturu saviem lejupējiem, kā arī bērnu ...

View more