Now showing items 30914-30933 of 42478

  • Romas armijas attīstība manipulārās sistēmas laikā 

   Dancis, Kristaps (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba „Romas armijas attīstība manipulārās sistēmas laikā” mērķis ir iepazīties ar izmaiņām Romas militārajās sfērā laika posmā no 300. gada p.m.ē. līdz 107. gadam p.m.ē., balstoties uz senajiem avotiem un ...
  • Romas dzīves atainojums Horācija dzejā 

   Kardele, Ieva (Latvijas Universitāte, 2012)
   Bakalaura darba tēma ir „Romas dzīves atainojums Horācija dzejā”. Bakalaura darba mērķis ir pētīt kādi Romas dzīves dažādie aspekti atklājas Horācija dzejā. Lai sasniegtu izvirzīto mērķi, jāizpilda šādi uzdevumi: 1. ...
  • Romas impērija un goti (238-410) 

   Ivbulis, Mārtiņš (Latvijas Universitāte, 2015)
   Darbs “Romas impērija un goti (238-410)” veidots kā Romas impērijas un gotu attiecību apskats laika posmā no gotu ienākšanas pie impērijas robežām trešā gadsimta laikā līdz Romas ieņemšanai 410. gadā, kas iezīmēja impērijas ...
  • Romas impērijas politisko ideālu atspoguļojums Romas pilsētas arhitektūrā no 31.g.p.m.ē. līdz 14.g. 

   Pravorne, Daina (Latvijas Universitāte, 2014)
   Beidzoties pilsoņu kariem Romā, savas beigas piedzīvo arī Romas republikas laiks. Laika periodā no 31.g.p.m.ē. līdz 14.g Roma piedzīvo ievērojamas politiskas un ideoloģiskas pārmaiņas - tā kļūst par impēriju. Par pētījuma ...
  • Romas importa priekšmeti 1.-7.gs. līdzeno kapulauku teritorijā Latvijas dienvidrietumu daļā 

   Vilcāns, Dāvis (Latvijas Universitāte, 2018)
   Bakalaura darbs ir izstrādāts par tēmu “Romas importa priekšmeti 1.–7.gs. līdzeno kapulauku teritorijā Latvijas dienvidrietumu daļā”. Darba aktualitāti nosaka apkopojošu darbu trūkums par Romas importu šajā 1. – 7.gs. ...
  • Romas katoļu baznīcas un Pasaules luterāņu federācijas dialogs no II Vatikāna koncila līdz "Kopējam paziņojumam par taisnošanu" 

   Meiers, Mareks (Latvijas Universitāte, 2007)
   Šis darbs sniedz ieskatu par dialogu starp Romas katoļu Baznīcu un Pasaules luterāņu federāciju laika posmā no II Vatikāna koncila līdz „Kopējam paziņojumam par taisnošanu”. Lai dziļāk izprastu sadarbību, tiek apskatīti ...
  • Romas misijas ideja vēlajā republikā un principāta sākumā. 

   Pāvela, Dace (Latvijas Universitāte, 2009)
   Romas misijas idejas izpratne un interpretācija vienmēr ir bijusi aktuāla un pretrunīga, tāpat kā šīs idejas vēsturiskais mantojums. Bakalaura darba autore aplūko galvenās ideoloģiskās nostādnes un priekšnoteikumus, kas ...
  • Romas reprezentācija N.Gogoļa daiļradē. 

   Tivuma, Jana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Romas reprezentācija Gogoļa daiļdarē. Bakalaura darbs.-Rīga 2012.-54 lpp. . Bakalaura darbs «Romas reprezentācija Gogoļa daiļradē» ir veltīts Romas atspoguļošanas Gogoļa daiļradē pētījumam. Darba mērķis ir Romas nozīmes ...
  • Romas vēsture: 1. grāmata. Ķēniņu laikmets Romā; 21. grāmata. Hannibala iebrukums Itālijā 

   Līvijs, Tits (Latvijas Universitātes studentu grāmatnīca, 1940)
   Saturs : Tits Līvijs. — A.Biogrāfija 7 Tits Līvijs. — B. Romas vēstures pirmā grāmata 13 Romas vēstures divdesmit pirmā grāmata 94 Pielikumi: 1. Horātija Izvēlētas odas (ar biogrāfiju) 67 2. Vokābuļu frekvences saraksts ...
  • Romāna analīzes principi vidusskolā 

   Ozoliņa, Daina (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbā „Romāna analīzes principi vidusskolā” ir parādīts, ka romāna analīze var tikt balstīta uz diviem principiem – teorētisko un audzinošo. Tieši abu principu izmantošana ir nozīmīga literatūras izpratnes un mācīšanās ...
  • Romāņu-ģermāņu un anglosakšu tiesību saimju konsolidācija Eiropas Savienības tiesību ietekmē 

   Kantsons, Roberts (Latvijas Universitāte, 2007)
   Maģistra darbs satur romāņu-ģermāņu un anglosakšu tiesību saimju vēsturiskās attīstības apskatu. Darbā tiek izvērtēti šo tiesību saimju vēsturiskās tuvināšanās aspekti īpašu uzmanību pievēršot Eiropas Kopienu nodibināšanas ...
  • Romu dziesmu un deju performances identitātes un interakcijas loma 

   Ramola, Ilze (Latvijas Universitāte, 2012)
   Romu dziesmu un deju performances identitātes un interakcijas loma. Ramola I. Zinātniskais asistents Kretalovs D. Bakalaura darbs, 50 lappuses, 30 literatūras avoti, 4 pielikumi. Latviešu valodā. Romi ir tepat starp mums, ...
  • Romu integrācijas politika Latvijā un Slovākijā Romu iekļaušanas desmitgades (2005.-2015.) kontekstā 

   Krasta, Laima (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darba tēma ir Romu integrācijas politika Latvijā un Slovākijā Romu iekļaušanas desmitgades (2005. – 2015.) kontekstā. Bakalaura darba mērķis ir noskaidrot, vai pēdējās desmitgades laikā ir uzlabojusies romu ...
  • Ronalda Dvorkina tiesību izpratne 

   Orlovs, Aleksandrs (Latvijas Universitāte, 2007)
   Diplomdarbs “Ronalda Dvorkina tiesību izpratne” satur pagājušā un šī gadsimta juristu un filozofu tiesību koncepcijas. Darbs ietver un apraksta populāras tiesību teorijas, kuras ikdienā lieto daudzu valstu konstitucionālās ...
  • Root cause analysis of large scale application testing results 

   Opmanis, Rūdolfs; Ķikusts, Paulis; Opmanis, Mārtiņš (2015-08-24)
   In this paper we present a new root cause analysis algorithm for discovering the most likely causes of the differences found in testing results of two versions of the same software. The problematic points in test and ...
  • Ropažu novada āru vārdi 

   Gžibovska, Gita (Latvijas Universitāte, 2012)
   Maģistra darba nosaukums ir „Ropažu novada āru vārdi”. Darba mērķis ir vispusīga Ropažu novada āru vārdu analīze. Darba uzdevumos ietilpst: 1. Savākt āru vārdus jeb nelielo ģeogrāfisko objektu, piemēram, dīķu, kalnu, mežu, ...
  • Ropažu novada toponīmi 

   Gžibovska, Gita (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba nosaukums ir „Ropaţu novada toponīmi”. Darba mērķis – vispusīga Ropaţu novada vietvārdu analīze, salīdzinot mūsdienu situāciju ar agrākos vākumos konstatētajiem faktiem. Darba uzdevumos ietilpst savākt ...
  • Ropažu novads mutvārdu vēstures liecībās 

   Pinkovska, Agnese (Latvijas Universitāte, 2010)
   Bakalaura darba temats ir „Ropažu novads mutvārdu vēstures liecībās”. Šī pētījuma mērķis ir apzināt Ropažu novada kultūras dzīvi mutvārdu vēsturē un arī noskaidrot Ropažu novadniekus. Pētījumā tika intervēti 5 atmiņu autori. ...
  • Rotalļietas 2-3 gadus vecu bērnu adaptācijas sekmēšanai 

   Kurtejeva, Anželika (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2016)
  • Rotaļa - fonemātiskās uztveres sekmētāja bērniem ar fonētiski fonemātiskiem traucējumiem vecākajā pirmsskolas vecumā 

   Zahareviča, Undīne (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2015)