Now showing items 17848-17867 of 48766

  • K-kastu analīze 

   Ķirpis, Rolands (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbā pētīts jautājums, kādas kastes jeb paralēlskaldņus var salikt no K-tetrakubiem. Problēmas risināšanai izstrādāta datorprogramma, kas pārbauda, vai kaste ar uzdotiem izmēriem ir saliekama no K-tetrakubiem. Vispirms ...
  • K-sakarīgu grafu ģenerēšana 

   Pogorelovs, Sergejs (Latvijas Universitāte, 2010)
   Darbs ir veltīts k-sakarīgu grafu ģenerēšanas jautājumam. Darbā tiek piedāvāti četri algoritmi grafu ģenerēšanai: atkārtota grafu ģenerēšana pēc Erdeša-Renji modeļa ar mērķi iegūt k-sakarīgu grafu; 2-sakarīga grafa izveidošana ...
  • K. Beisija un G. Millera daiļrades ietekme motivācijas veicināšanā džeza saksofona apguvē pusaudžu vecumposmā 

   Kronbergs, Uģis (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2017)
  • K. G. Junga "Četrvienības teoloģija" 

   Vilne, Madara (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbā „K. G. Junga „Četrvienības teoloģija”” aplūkoti K. G. Junga kristīgajai tematikai veltītie darbi, no kuriem secināma zināma Junga teoloģija, kura tiek „būvēta” ap fundamentālu pieņēmumu par kristīgās Trīsvienības ...
  • K. G. Junga VII runas mirušajiem 

   Sinka, Atis (Latvijas Universitāte, 2011)
   ‘’Septiņas Runas Mirušajiem’’ ir Karla Gustava Junga - šveiciešu psihoanalītiķa, analītiskās psiholoģijas skolas dibinātāja darbs, kas sarakstīts 1916. gadā. Sākotnēji izplatīts nelielos eksemplāros. ‘’Septiņas runas ...
  • K. Skalbes literāro pasaku lasījums mūsdienu literatūras kontekstā 11.klasē 

   Kalniņa, Gundega (Latvijas Universitāte, 2013)
   Diplomdarba „K. Skalbes literāro pasaku lasījums mūsdienu literatūras kontekstā 11. klasē” mērķis ir izveidot un praksē pārbaudīt tādu metodiskās sistēmas variantu, kas piedāvātu izzināt K. Skalbes literārās pasakas, ...
  • K. Ulmaņa autoritārā režīma un tā ideoloģijas atspoguļojums žurnālos „Sējējs” un „Aizsargs” (1934—1940) 

   Petrovska, Iveta (Latvijas Universitāte, 2007)
   Pētījums, Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma un tā ideoloģijas atspoguļojums žurnālos Aizsargs un Sējējs no 1936.- 1940. gadam, analizē un izvērtē žurnāla Aizsargs un Sējējs publikācijas, cik daudz tie ir pievērsušies autoritārā ...
  • K.G. Junga mācība par individuāciju 

   Kolosovska, Santa (Latvijas Universitāte, 2013)
   Šī darba uzdevums ir atsegt Karla Gustava Junga aprakstītā individuācijas procesa būtību un mērķi. Lai to paveiktu, tiek attēlota psihes struktūra un šo procesu sastādošie posmi. Individuāciju var uzskatīt par tēmu, kas ...
  • Kabala un starppersonālā psihoterapija 

   Veipa, Signe (Latvijas Universitāte, 2009)
   Aizvien pieaugošais skaits cilvēku, kam konstatēti depresīva rakstura traucējumi, ir mudinājis darba autoru meklēt iespējamu šīs situācijas risinājumu. „Kabala un Starppersonālā Psihoterapija” piedāvā metodi, kas spētu ...
  • Kabuki aktiermākslas un aktieru ārējā izskata semantika 

   Jerigina, Jana (Latvijas Universitāte, 2012)
   Darba nosaukums -„Kabuki aktermākslas un aktieru ārēja izskata semantika”. Tēma ir aktuāla, jo Kabuki teātris ir viens no Japānas kultūras veidoliem. Japānas kultūrai ir cienītāji Latvijā, bet problēma ir Kabuki pieņemšana ...
  • Kadastra kartes novērtēšana 

   Jansone, Anita (Latvijas Universitāte, 2008)
   Promocijas darbs „Kadastra kartes novērtēšana” ir veltīts kadastra kartes kvalitātes novērtēšanas pieejas izstrādei un tās pielietošanai LR Valsts zemes dienestā. Promocijas darba mērķis ir izstrādāt kadastra kartes ...
  • Kadetu telpiskās domāšanas veicināšana kara topogrāfijas mācībā 

   Utināns, Māris (Latvijas Universitāte, 2008)
   Darbā tika pētīts kara topogrāfijas mācību process un pētījuma objekts bija kadeta telpiskā domāšana. Pētījums tika veikts ar mērķi balstoties uz teorētisko un empīrisko pētījumu bāzes izveidot ieteikumus telpiskās domāšanas ...
  • Kadmija un svina ietekmes fizioloģiskie aspekti miežos un salātos 

   Andrejeva, Aiga (Latvijas Universitāte, 2014)
   Literatūrā trūkst pētījumu par to, kā metāli ietekmē fizioloģiskos procesus augos, un kādi ir augu aizsardzības vai pielāgošanās mehānismi, lai metāli nenodarītu neatgriezeniskus bojājumus. Darba mērķis bija noskaidrot ...
  • Kadmiju saturošu augstfrekvences bezelektrodu gaismas avotu spektroskopiskā izpēte 

   Goško, Emīls (Latvijas Universitāte, 2015)
   Bakalaura darbā tika veikta kadmiju saturošu augstfrekvences bezelektrodu lampu (ABL) spektru reģistrācija un identifikācija. Tika analizēta kadmija, cinka, dzīvsudraba un argona spektrālo līniju intensitātes atkarība no ...
  • Kafejnīcas "Ķīvīškrogs" attīstības iespējas Talsu novadā 

   Jāvalde, Baiba (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2012)
  • Kafejnīcas "Tuvāk Saulei" izveide Rojā 

   Veckāgane, Sandra (Latvijas Universitāte, 2017)
   Maģistra darba tēma ir “Kafejnīcas “Tuvāk Saulei” izveide Rojā”. Darba mērķis ir veicināt ēdināšanas nozares attīstību Rojas novadā. Darbs sastāv no trīs nodaļām. Pirmā nodaļa satur informāciju par ēdināšanas nozares izpētes ...
  • Kafejnīcas SIA „Mikaalis” darbības pilnveidošana Ventspils pilsētā 

   Butele, Kristīne (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2012)
  • Kafejnīcas „Zodiaks” saimnieciskās darbības izvērtējums 

   Stikāns, Oskars (Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija, 2013)
  • Kafejnīcu literatūra Eiropā 19/20.gadsimtu mijā 

   Odinajeva, Violeta (Latvijas Universitāte, 2008)
   Mana bakalaura darba tēma ir „Kafejnīcu literatūra Eiropā 19. gadsimta mijā”. Lai atspoguļotu tā laika situāciju un literatūru, es balstījos uz Alfreda Polgara, Petera Altenberga, Antona Kuh, Stefana Zweiga un citu autoru ...
  • Kafejnīcu literatūra un kafejnīcu literāti Vīnē ap 1900. gadu 

   Misus, Danija (Latvijas Universitāte, 2012)
   Šajā darbā tiek pētītas kafejnīcu literatūras īpatnības, kā arī kafejnīcu literāti un viņu darbi. Darbā tiek apskatīta kafejnīcas un literatūras apvienošanās un savstarpējā sadarbība, kā arī kafejnīcu literatūras nozīme ...