Now showing items 1-1 of 1

    • 1,5–3 gadus vecu bērnu pozitīvas uzvedības veicināšana 

      Dāvidsone, Solveiga (Latvijas Universitāte, 2015)
      Temats „1,5–3 gadus vecu bērnu pozitīvas uzvedības veicināšana” ir aktuāls, jo apskata metodes pozitīvas uzvedības veicināšanai pirmsskolā, kas ir tilts starp humānistisko pieeju audzināšanā un bērna uzvedības regulēšanu ...