Now showing items 1-1 of 1

    • Demokratizācijas procesu kriminoloģiskās problēmas 

      Abašins, Valentins (Latvijas Universitāte, 2008)
      Šī darba mērķis ir izanalizēt demokratizācijas procesa problemātiku kopsakarā ar noziedzības attīstības tendencēm, kā arī apskatīt noziedzības izpausmes veidus, kas ir demokrātijas un demokratizācijas procesa neatņemama ...