Now showing items 1-1 of 1

    • Parvovīrusu genoma secību noteikšana indivīdiem ar encefalopātiju 

      Sedleniece, Irbe (Latvijas Universitāte, 2018)
      Latvijā B19V, HBoV un hPARV4 ir maz pētīti. Citur pasaulē ir atsevišķi ziņojumi, kas saista parvovīrusus B19V, HBoV, hPARV4 ar encefalopātiju, tomēr precīzi mehānismi, kā šie vīrusi iesaistās slimības etioloģijā, nav zināmi. ...