Now showing items 1-1 of 1

    • Dažādas izcelsmes medus autentiskuma novērtējums 

      Labsvārds, Krišs Dāvids (Latvijas Universitāte, 2018)
      Darbā ir apkopota informācija par medu, tā viltošanu un viltojumu noteikšanas metodēm. Pētītas publikācijas par proteīnu izdalīšanu, vieglo stabilo izotopu masspektrometriju un aplūkotas hromatogrāfijas metodes cukuru ...