Now showing items 1-1 of 1

    • F# programmēšanas valodas tipu sniegšanas funkcionalitāte 

      Jurčenoks, Andrejs (Latvijas Universitāte, 2016)
      Ar katru gadu arvien vairāk organizāciju publisko dažāda tipa datus, un līdz ar to aug nepieciešamība pēc rīkiem darbam ar šiem atvērtiem datiem. Bakalaura darba tēma mērķis ir izpētīt programmēšanas valodas F# unikālo ...