Now showing items 1-1 of 1

    • Muzikālais cildenums Kanta, Nīčes un Vāgnera filozofijā 

      Tilta, Evelīna (Latvijas Universitāte, 2015)
      Šis maģistra darbs ir filozofiski vēsturiskas ievirzes pētījums par cildenuma jēdziena funkciju mūzikas filozofijas un mūzikas estētikas ietvaros, sākot ar 18.gs. vācu ideālisma estētikas teorijas pamatidejām Imanuela Kanta ...