Now showing items 1-1 of 1

    • L-sistēmu pielietojums augu 3D modeļu ģenerēšanai 

      Kovaļenko, Inta (Latvijas Universitāte, 2017)
      Ungāru biologs-teorētiķis un botāniķis Aristids Lindenmeijers 1968. gadā nāca klajā ar formalizētu augu augšanas un attīstības aprakstu – Lindermeijera sistēmu. Sākotnēji L-sistēmas bija paredzētas vienkāršu augu un organismu ...