Now showing items 1-1 of 1

    • Latvijas purvu veģetācijas klasifikācija un dinamika 

      Latvijas Universitāte (Teiču valsts rezervāts, 1998)
      Rakstu krājumā apkopoti pēdējo gadu Latvijas purvu un ezeru krastu veģetācijas pētījumu rezultāti. Analizēti Teiču purva veidošanās apstākļi pēc putekšņu diagrammām. Publicētas purvu augu sabiedrību sintaksonomijas ...