Now showing items 1-2 of 2

  • Inficēšanās risks ar Staphylococcus aureus kontaktlēcu lietotājiem 

   Loča, Inese (Latvijas Universitāte, 2016)
   Darbs ir uzrakstīts latviešu valodā uz 32 lapaspusēm. Tas satur 20 attēlus, 8 pielikumus, 36 atsauces uz literatūras avotiem. Darba mērķis: Izpētīt saistību starp Staphylococcus aureus atrašanos uz kontaktlēcām un deguna ...
  • Staphylococcus aureus rezistence pret antimikrobajām vielām 

   Šturme, Sabīne (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba aktualitāte: Staphylococcus aureus ir viens no būtiskākajiem plaša spektra infekciju izraisītājiem visā pasaulē. Tā mikrobioloģiskās īpašības un izraisītās slimības mūsdienās ir labi izpētītas, taču nav pieejama ne ...