Now showing items 1-1 of 1

    • Uzņēmuma "X" finanšu stāvokļa analīze 

      Boltruševiča, Anastasija (Latvijas Universitāte, 2017)
      Bakalaura darba tēma: „Uzņēmuma “X” finanšu stāvokļa analīze”. Bakalaura darba mērķis: izanalizēt uzņēmuma “X” finanšu stāvokli un izteikt priekšlikumus tā uzlabošanai. Bakalaura darbs sastāv no ievada, pamatdaļas, ...