Now showing items 1-1 of 1

    • Mihaela pievienošana jonu šķidrumu vidē 

      Ločmele, Helēna (Latvijas Universitāte, 2016)
      Mihaela pievienošana jonu šķidrumu vidēs. Zinātniskais vadītājs Dr. habil. chem., prof. Andris Zicmanis. Maģistra darbs, 45 lappuses, 5 tabulas, 7 attēli, 38 literatūras avoti, 1 pielikums. Latviešu valodā. Darbā ir veikts ...