Now showing items 1-20 of 31

  • 2 - 3 gadīgu bērnu matemātisko priekšstatu veidošana āra nodarbībās 

   Muceniece, Lana (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba autore: Lana Muceniece Darba temats: 2 - 3 gadīgu bērnu matemātisko priekšstatu veidošana āra nodarbībās. Kvalifikācijas darba mērķis: Teorētiski un praktiski pētīt matemātisko priekšstatu veidošanās iespējas 2-3 ...
  • 2-3 gadīgu bērnu adaptācijas sekmēšana, izmantojot dabas vidi 

   Ļebediņeca, Marina (Latvijas Universitāte, 2018)
   Darba nosaukums. 2-3 gadīgu bērnu adaptācijas sekmēšana, izmantojot dabas vidi Darba autore. Marina Ļebediņeca Darba vadītāja. Aņita Ieriķe Darba mērķis. Analizēt kā izmantotajama dabas vide pirmsskolā 2 – 3 gadīgu bērnu ...
  • 2-3 gadīgu bērnu sajūtu sekmēšana rotaļās dabā 

   Sarģele, Anda (Latvijas Universitāte, 2017)
   Darba autors: Anda Sarģele Darba tēma: 2-3 gadīgu bērnu sajūtu sekmēšana rotaļās dabā Darba zinātniskā vadītāja: Mg.sc.soc.Dace Augstkalne Pētījuma mērķis: teorētiski analizēt un praktiski pētīt sajūtu sekmēšanas iespējas ...
  • 3-4 gadīgu bērnu sajūtu pieredzes bagātināšana ar dabas materiāliem 

   Paudrela, Maruta (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba autores kvalifikācijas darba nosaukums ir “3-4 gadīgu bērnu sajūtu pieredzes bagātināšana ar dabas materiāliem ”. Kvalifikācijas darbā pētījuma mērķis ir teorētiski izpētīt 3-4 gadīgu bērnu sajūtu pieredzes bagātināšanas ...
  • 3-4 gadu vecu bērnu agresijas mazināšana pirmsskolas iestādē dabaszinību rotaļnodarbībā 

   Kovaļenko, Katrīna (Latvijas Universitāte, 2017)
   „3-4 gadu vecu bērnu agresijas mazināšana pirmsskolas iestādē dabaszinību rotaļnodarbībās” Darba autore: Katrīna Kovaļenko Zinātniskā darba vadītājs: Mg.paed., Mg.phil., LU PPMF PN lektore Ērika Lanka. Darba apjoms: 39 ...
  • 3-4 gadus vecu bērnu pētniecisko prasmju attīstība, iepazīstinot ar dabu 

   Gavilovska, Līga (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba mērķis ir izpētīt 3-4 gadus vecu bērnu pētnieciskās prasmes attīstību pirmsskolas pedagoģiskajā procesā, iepazīstinot ar dabu. Kvalifikācijas darbā analizētas pedagoģiskās, psiholoģiskās un metodiskās ...
  • 4 - 5 gadu vecu bērnu izziņas interešu par dabu veidošanās pētījumdarbībā 

   Freija, Olga (Latvijas Universitāte, 2016)
   Diplomdarba pētījuma mērķis ir teorētiski un praktiski pētīt 4-5 gadus vecu bērnu izziņas interešu veidošanos par dabu pētījumdarbības procesā pirmsskolā.Teorētiskajā daļā analizēti pedagoģiski psiholoģiskie nosacījumi 4-5 ...
  • 4-5 gadīgo bērnu intereses par dabu veidošanas rotaļā 

   Artemjeva, Olga (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba autors: Olga Artemjeva. Darba veids: Kvalifikācijas darbs. Studiju programma: Pirmsskolas izglītības skolotājs. Darba zinātniskais vadītājs: Anita Ieriķe. Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu: 4-5 gadīgo bērnu ...
  • 4-5 gadus vecu bērnu uztveres sekmēšana nodarbībās dabā 

   Abdullajeva, Meriama (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbs izstrādāts par tēmu: 4-5 gadus vecu bērnu uztveres sekmēšana nodarbībās dabā. Pētījuma aktualitāti noteica tas, ka ir svarīgi, lai bērni apzinātos sevi kā dabas daļu un veidotu pozitīvas attiecības ...
  • 5 -6 gadīgu bērnu saskarsmes prasmes attīstības iespējas kustību rotaļās dabā 

   Sirsone, Inese (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba temats: „5 - 6 gadīgu bērnu saskarsmes prasmes attīstības iespējas kustību rotaļās dabā”, darba autore: Inese Sirsone. Kvalifikācijas darba vadītāja: Mg.paed., lektore Anita Ieriķe Darba mērķis ir ...
  • 6 gadīga bērna patstāvīgā darba prasmju pilnveides iespējas dabas nodarbībās 

   Andže, Inese (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darba nosaukums ir “6 gadīga bērna patstāvīgā darba prasmju pilnveides iespējas dabas nodarbībās”. Kvalifikācijas darba autore: Inese Andže. Kvalifikācijas darba mērķis ir izpētīt 6 gadīga bērna patstāvības ...
  • 6-7 gadīgu bērnu stastītprasmes attīstība āra rotaļnodarbībās 

   Ševčenko, Inese (Latvijas Universitāte, 2019)
   Darba autore: Inese Ševčenko Darba tēma: 6 – 7 gadīgu bērnu stāstītprasmes attīstība āra rotaļnodarbībās. Darba vadītāja: Mg. paed Anita Ieriķe Darba saturs: 51 lpp, 3 tabulas, 9 attēli, 35 literārie avoti Pētījuma mērķis: ...
  • Agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu runas pilnveide rotaļās dabā 

   Maderniece, Linna (Latvijas Universitāte, 2019)
   Kvalifikācijas darba tēma ir Agrīnā pirmsskolas vecuma bērnu runas pilnveide rotaļās dabā. Darba autors: Linna Maderniece Darba vadītājs: Anita Ieriķe Pētnieciskā darba mērķis ir uzlabot teorijā un praksē bērnu runas ...
  • Brīvdabas pedagoģijas idejas un priekšrocības pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā 

   Dambe, Baiba (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darbs pedagoģijā ar nosaukumu „Brīvdabas pedagoģijas idejas un priekšrocības pirmsskolas vecuma bērnu attīstībā” izstrādāts Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes Pedagoģijas ...
  • Dabas nozīme japāņu dzīvē 

   Vrubļevska, Alina (Latvijas Universitāte, 2016)
   Bakalaura darbā „Dabas nozīme japāņu dzīvē” tiek aprakstīta japāņu mīlestība pret dabu un kā viņi to izpauž ikdienas dzīvē. Papildus tika aptaujāti Japānas iedzīvotāji par viņu attieksmi pret dabu. Darba mērķis ir analizēt ...
  • Izziņas intereses veicināšanas iespējas brīvdabas pedagoģijā vecākajā pirmsskolas vecumā 

   Bergsone, Aiva (Latvijas Universitāte, 2017)
   Kvalifikācijas darba temats: Izziņas intereses veicināšanas iespējas brīvdabas pedagoģijā vecākajā pirmsskolas vecumā. Darba autore Aiva Bergsone Pētījuma mērķis: analizēt izziņas intereses veicināšanas iespējas brīvdabas ...
  • JAPĀŅU HAIKU IZDEVUMU DIZAINA UN ILUSTRĀCIJU VIZUĀLI STILISTISKIE ASPEKTI 

   Garecka, Juta (Latvijas Universitāte, 2018)
   Pētījuma mērķis ir noskaidrot raksturīgākās iezīmes haiku ilustrācijās un dizainā, apzināt tās attīstību gaitu, kā arī analizēt Latvijas un pasaules haiku izdevumu dizaina paraugus. Darbs sastāv no trijām daļām: ...
  • Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu intereses par dabu veidošanās rotaļā 

   Jakovele, Dita (Latvijas Universitāte, 2018)
   Dita Jakovele. „Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu intereses par dabu veidošanās rotaļā”. Diplomdarbs. Rīga: Latvijas universitāte, otrā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas „skolotājs” - apakšprogramma ...
  • Jaunākā pirmsskolas vecuma bērnu pozitīvo emociju veidošanās rotaļās dabā 

   Ozoliņa, Elīna (Latvijas Universitāte, 2018)
   Kvalifikācijas darba mērķis: Teorētiski un praktiski izzināt emociju un radošuma iespējas rotaļās dabā. Kvalifikācijas darbs sastāv no 2 daļām, kurās ietvertas vairākas apakšnodaļas. Teorētiskajā daļā tiek aplūkoti vairāku ...
  • Peldošu ēku interjera izveides nosacījumi 

   Timma, Miranda Laura (Latvijas Universitāte, 2017)
   Diplomdarbs ir izstrādāts ar nolūku izpētīt peldošu būvju interjera īpašības un specifiku peldoša restorāna izveidei. Darbā ir aplūkota ūdens saikne ar cilvēku, peldošu būvju vēsture un attīstība mūsdienu pasaulē. Tiek ...