Now showing items 1-1 of 1

    • Izvairīšanās no lingvistiski-pragmatiskās kļūdas angļu valodā 

      Karimova, Marika (Latvijas Universitāte, 2019)
      Šī bakalaura darba mērķis ir analizēt, vai lingvistiskais netiešums var izraisīt lingvistiski-pragmatisko kļūdu, un kādus lingvistiskos instrumentus var izmantot, lai izvairītos no konflikta. Lai analizētu politisko interviju ...