Now showing items 1-1 of 1

    • Krāpšanas krimināltiesiskais regulējums 

      Besko, Daniīls (Latvijas Universitāte, 2016)
      Bakalaura darbā „Krāpšanas krimināltiesisks regulējums” autors pēta krāpšanas pamataspektus. Krāpšanas tēma ir ļoti populāra ne tikai Latvijā, bet arī visā pasaulē. Šī noziedzīga nodarījuma veidu izplatības dēļ, tēma ir ...