Now showing items 1-1 of 1

    • Tulka profesijas riski 

      Suitiņa, Līva (Latvijas Universitāte, 2017)
      Šis maģistra darbs pēta riskus ar kuriem tulki saskaras darba laikā. Darba mērķis ir noskaidrot vai risks tulku dzīvībai un veselībai pastāv ne tikai ekstrēmos apstākļos, piemēram, kara laikā, bet arī miera apstākļos. ...