Now showing items 21-40 of 68

  • Philosophical Theology and the Linguistic Turn 

   Vējš, Jānis Nameisis (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
  • Remembering to Forget: Commemoration of Atrocities in the Baltic States 

   Skultans, Vieda (University College London, School of Slavonic and East European Studies, 2014)
  • Political alienation and government-society relations in Post-Communist countries 

   Mieriņa, Inta (Polskie Towarzystwo Socjologiczne, 2014)
  • Kas ir patiesība? Ēriha Fromma modelis 

   Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
   Rakstā aplūkoti divi patiesības interpretācijas ceļi, ko piedāvā Ērihs Fromms: absolūtā patiesība un optimālā patiesība. Fromma idejas ir aktuālas tad, kad problēmām ir vajadzīgs nevis teorētisks skaidrojums, bet praktisks ...
  • Reliģiski-filozofiski raksti, 17 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
   No pirmā skata varētu šķist, ka „Reliģiski-filozofisku rakstu” XVII krājums ir par bailēm. Jo ko gan citu mēs gribam sagaidīt, lasot šausmu literatūru, kā vien iespēju baidīties? Vai ko gan citu mēs izjūtam, lasot par karu ...
  • Православие в Балтии, N 2 (11) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
   2 номер журнала «Православие в Балтии» состоит из трех разделов: 1. Научные статьи; 2. Мемуары; 3. Публикация документов.
  • Human Soul, Body and Life Horizons 

   Kūle, Maija (Springer, 2014)
  • Bēgšana no brīvības? Ērihs Fromms un Latvija 

   Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts; Šuvajevs, Igors (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2014)
   Šīs kolektīvās monogrāfijas aizsākumi ir rodami 2013. gadā, kad Rīgā notika starptautiska konference „Brīvība un brīvības: iespējas un draudi”. Tomēr tiesībām paust savas domas ir nozīme vien tad, ja esam spējīgi domāt ...
  • Reliģiski-filozofiski raksti, 19 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
   Kā dzīvot civilizāciju sadursmes ēnā? Kā dzīvot, ja tavas civilizācijas vairs nav? No šāda skatupunkta, iespējams, var lasīt arī šos "Reliģiski-filozofiskus rakstus". Par divu civilizāciju sadursmi raksta, piemēram, krievu ...
  • Reliģiski-filozofiski raksti, 18 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
   Izdevums veltīts starptautiskajai konferencei “Starp Austrumiem un Rietumiem: jaunatne, reliģija, politika”, kuru 2014. gada rudenī organizēja Latvijas Reliģijas pētniecības biedrība sadarbībā ar Latvijas Universitāti un ...
  • Православие в Балтии, N 3 (12) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2015)
  • Latvijas emigrantu kopienas: cerību diaspora 

   Mieriņa, Inta (Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Univeristātes Filozofijas un socioloģijas institūts", 2015)
   Grāmatā apkopoti 14 analītiski raksti, kuru autori ir Latvijā pazīstami sociologi, ekonomisti un komunikācijas pētnieki. Monogrāfijas zinātniskā redaktore Inta Mieriņa norāda, ka par grāmatas vadmotīvu ir izvēlēts «cerību ...
  • Priekšvārds 

   Kūlis, Māris; Hiršs, Andris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Krājuma "Kultūru migrācija Latvijā: virzienu dinamika. Ziemeļi–Dienvidi un citi virzieni" priekšvārdā sniegts ieskats krājuma saturā, kā arī risināti teorētiski jautājumi par rakstu krājumā aplūkoto tematu.
  • Propaganda of Islamic state in the Digital Age 

   Kūlis, Māris (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Islamic state has successfully united two well-known but distinct subjects: one is information and communication technologies as well as social networks; another is military jihad. Military and ultra-aggressive jihad ...
  • Reliģiski-filozofiski raksti, 20 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Katrā no rakstiem, kas publicēti šajos "Reliģiski-filozofiskos rakstos", šķiet, iespējams saskatīsim gan pagātnes sprostā patvērušos brīvību ar tās apreibinošajās ilūzijām par neatkarību ārpus sprosta, gan nojaust neatrisināmo ...
  • Reliģiski-filozofiski raksti, XXI 

   Latvijas Universitāte. Filozofijas un socioloģijas institūts; Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Reliģiski-filozofiski raksti XXI sniedz ieskatu starptautiskajā konferencē “Jezuītu kultūrvēsturiskais mantojums Latvijā”, kura notika Rīgā 2014. gada 7. un 8. novembrī. Konferenci organizēja toreiz vēl LU aģentūras “LU ...
  • Православие в Балтии № 4 (13) 

   Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
   Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.4 (13) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicētie raksti ir veltīti ievērojamo Rīgas arhitektu ...