Now showing items 4-7 of 7

  • Latviešu ģeolingvistikas etīdes 

   Trumpa, Edmunds (Rīga : Zinātne, 2012)
   "Latviešu ģeolingvistikas etīdēs" pētīta ar ģeolingvistiku jeb areālo lingvistiku saistītā dialektu, administratīvi teritoriālo un draudžu robežu problemātika. Grāmatas trijās nodaļās ir skarti diezgan atšķirīgi ģeolingvistiskās ...
  • Latvijas reģionu mazo pašvaldību stratēģijas dažādības vadībā : sabiedriskās politikas analīze un rekomendācijas situācijas maiņai 

   Hanovs, Deniss (Rīga : [Biznesa augstskola Turība], 2012)
   Pētījums ir veltīts Latvijas integrācijas politikā maz pētītai dimensijai - Latvijas pašvaldību integrācijas un kultūru dažādības politikai. Balstoties uz piecu Latvijas pašvaldību darbības analīzi ekonomiskās krīzes laikā, ...
  • Stuburi : kādas Latvijas viensētas dzīve 

   Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
   Grāmatā iekļautie literārie darbi izseko kādas reālas viensētas “dzīvei” iespējami plašā laika periodā — visā tās mūža garumā, atklājot viensētu kā laiktelpu, ko skāruši dažādi Latvijas vēstures notikumi, aptverot tās ...
  • Zaļās zemes dievsunīšu un likteņa līdumnieku laiki 

   Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
   Literatūrsocioloģiskā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta "savam kaktiņam" un hronoloģiski aplūkotas latviešu zemnieki šī sava zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, ko pastāvīgi ietekmējušas politiskas idejas ...