Now showing items 7-7 of 7

    • Zaļās zemes dievsunīšu un likteņa līdumnieku laiki 

      Priedīte, Aija (Rīga : Zinātne, 2012)
      Literatūrsocioloģiskā pētījumā galvenā uzmanība pievērsta "savam kaktiņam" un hronoloģiski aplūkotas latviešu zemnieki šī sava zemes kaktiņa ieguves un attīstības stratēģijas, ko pastāvīgi ietekmējušas politiskas idejas ...