Show simple item record

dc.contributor.advisorTumans, Harijsen_US
dc.contributor.authorKovaļenko, Aleksandrsen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Vēstures un filozofijas fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-23T13:47:11Z
dc.date.available2015-03-23T13:47:11Z
dc.date.issued2011en_US
dc.identifier.other19506en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/13547
dc.description.abstractImperatora Marka Trajāna valdīšanas laikā agrās Romas impērijas politiskā sistēma (principāts) sasniedza vēl neredzētu stabilitāti. Valdnieks nodibināja labas attiecības ar Senātu un armiju, izpelnījās tautas atbalstu un lika pamatus vienam no vislaimīgākajiem posmiem Romas impērijas vēsturē. Neskatoties uz šī posma unikalitāti, vēsturnieku uzmanība tika koncentrēta uz Trajāna karagājieniem, bet nesalīdzināmi mazāka uzmanība tika veltīta viņa iekšpolitiskajām reformām. Bakalaura darba mērķis ir izanalizēt politiskās, sociālās un ideoloģiskās pārmaiņas, kas skāra principāta sistēmu imperatora Marka Trajāna valdīšanas laikā. Pētījuma rezultāti skaidri parāda, ka principāts tika pārveidots par birokrātisku monarhiju ar militārās monarhijas elementiem. Sabiedrība atteicās no republikāniskām ilūzijām un samierinājās ar valdnieka autokrātiju, jo tikai tā varēja novērst pilsoņu karu. Politiskās stabilitātes pamatā bija imperatora varas nostiprināšana.en_US
dc.description.abstractThe political system of the early Roman Empire (principate) achieved unprecedented stability during the reign of the emperor Marcus Trajan. Ruler established good relations with the Senate and army, won support from people and created the preconditions for one of the happiest period in the history of the Roman Empire. Despite the uniqueness of this period, the historian attention was concentrated on the Trajan’s military campaigns, but less attention was pointed to his domestic reforms. The purpose of the bachelor’s thesis is to analyze political, social and ideological changes of the principate system under the emperor Marcus Trajan. The results of study clearly show that the principate was converted in the bureaucratic monarchy with the elements of the military monarchy. Society forgot about republican illusions and accepted the autocracy of the ruler, because only it could prevent civil war. The stability of the political system was connected with the consolidation of the emperor’s power.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVēstureen_US
dc.titlePrincipāta attīstība imperatora Marka Trajāna laikāen_US
dc.title.alternativeThe Development of the Principate under the Emperor Marcus Trajanen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record