Now showing items 1-2 of 2

  • Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā 

   Cunska, Zane; Aleksejeva (Paņina), Ludmila; Štefenhagena, Dita; Priednieks, Andulis; Kukliča, Irīna; Bikse, Veronika; Skribāns, Valērijs; Dedze, Indra; Egliņš-Eglītis, Atis; Avots, Krists (Latvijas Universitāšu Associācija, 2012-12-11)
   Veiktajā pētījumā atklāti būtiski fakti par augstākās izglītības attīstību un tiek salīdzinātas Latvijas augstākās izglītības attīstības tendences ar pasaules un Eiropas valstu augstākās izglītības sistēmām un universitāšu ...
  • Universitāšu ieguldījums Latvijas tautsaimniecībā. Kopsavilkums 

   Latvijas Universitāšu Associācija (Latvijas Universitāšu Associācija, 2012-12-11)
   Zinātniskā darbība un augstākā izglītība ieņem arvien nozīmīgāku vietu attīstīto valstu ekonomiskās attīstības stratēģijās. Jau vairāk nekā desmitgadi tradicionālajām universitātes funkcijām – studijām un zinātniskajai ...