Now showing items 1-8 of 1

  Automatizācija (1)
  Automatizētās vadības sistēmas (ekonomika) (1)
  Datu analīze (1)
  Ekonomika (1)
  Grāmatvedība (1)
  Informācijas apstrāde (1)
  Matemātiskā modelēšana (ekonomika) (1)
  Skaitļošanas iekārtas (1)