Rokrakstu un reto grāmatu krājuma restaurācija, objektu apraksts