Now showing items 1-1 of 1

    • IKST VNPC Teritoriāli telpiskā stratēģija V-10-D 

      Balodis, Jānis; Bondars, Ilmārs Harijs; Borzovs, Juris; Caunite, Madara; Medvedis, Inga; Salmiņš, Kalvis (2011-03-29)
      LU vadības nozīmēts autoru kolektīvs gatavo IKST VNPC TTS, kas kopā ar citu dokumentāciju un citu ZI TTS tiks iesniegti IZM kā projekta pieteikums.