Now showing items 1-1 of 1

    • Православие в Балтии № 8 (17) 

      Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018)
      Žurnāla “Pareizticība Baltijā” 8. numura struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, atmiņas un arhīvu dokumentu publikācijas. Publicētie pētījumi sniedz lasītājam iespēju gūt priekšstatu par Supraslas pareizticīgo ...