Now showing items 1-1 of 1

    • Православие в Балтии № 1 (10) 

      Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
      Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.1 (Nr.10) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Zinātniskie raksti ir veltīti situācijai Latvijas Pareizticīgajā baznīcā ...