Now showing items 1-1 of 1

    • Православие в Балтии № 4 (13) 

      Гаврилин, Александр Валентинович (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2016)
      Žurnāla "Православие в Балтии" [Pareizticība Baltijā] Nr.4 (13) struktūru veido trīs nodaļas: zinātniskie raksti, memuāri un dokumentu publikācijas. Pirmajā nodaļā ir publicētie raksti ir veltīti ievērojamo Rīgas arhitektu ...