Now showing items 1-1 of 1

    • Sensus divinitatis. Vingrinājumi filozofiskajā teoloģijā 

      Krūmiņa-Koņkova, Solveiga (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
      Solveigas Krūmiņas-Koņkovas monogrāfijā aplūkotas diskusijas, kas šobrīd risinās filozofiskajā teoloģijā, piemēram, par ticības konceptu un ticības racionalitāti, reliģisko pieredzi, zinātnes un reliģijas attiecībām, ļaunuma ...