Now showing items 1-1 of 1

    • Mainīgās divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības Latvijā: 1906-1940 

      Runce, Inese (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2013)
      Ineses Runces monogrāfija aplūko valsts un Baznīcas attiecības Latvijā no 1906. gada līdz 1940. gadam, definējot šādus pētnieciskos uzdevumus: 1. izanalizēt valsts un Baznīcas attiecību teorētiskos modeļus; 2. sniegt ...