Now showing items 1-2 of 2

  • Phänomen und Wirklichkeit des Ich 

   Celms, Theodor (LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2012)
   Viele Manuskripte über die Phänomenologie von Edmund Husserls Schülern sind immer noch nicht publiziert. Das Manuskript von Theodor Celms – nach dem Tod des Autors erworben vom Institut für Philosophie und Soziologie der ...
  • Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets? 

   Zembahs, Rinalds (LU FSI, 2018-02)
   Jautājuma “Vai pasaule var būt pieredzes priekšmets?” atbilde ir atkarīga no tā, vai varam pasaulē saskatīt fenomenu vai jēdzienu. Vērstība uz pasauli it kā ir tik acīmredzama, tomēr tai nav nekāda īpaša satura, taču tas ...