Now showing items 21-21 of 21

    • Astronomija. 20: Zemes mākslīgo pavadoņu lāzerlokācija 

      Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 1995)
      Krājumā publicētajos zinātniskajos rakstos galvenokārt aplūkotas Zemes mākslīgo pavadoņu lāzerstaciju modernizācijas problēmas, kā ari īsi skarti debess mehānikas un astronomijas pedagoģijas jautājumi.