Now showing items 1-1 of 1

    • Latvijas Universitātes Raksti. 704.sēj. 

      Latvijas Universitāte (2007)
      Krājumā apkopoti pētījumi, pārskati un ziņojumi par zinātniskā un pedagoģiskā procesa norisi Latvijas Universitātē, augstskolas dzīves jautājumiem un par tās ietekmi valsts un sabiedrības dzīvē. Daļa rakstu veltīti zinātņu ...