Now showing items 1-1 of 1

    • Zinātņu vēsture un muzejniecība 

      Latvijas Universitāte (Latvijas Universitāte, 2003)
      Krājumā ievietotie raksti veltīti Latvijas Universitātē pārstāvēto zinātņu vēstures izpētei - kā atsevišķām zinātnes nozarēm un specialitātēm laikposmā kopš universitātes dibināšanas līdz mūsdienām, tā arī zinātniskiem ...