Show simple item record

dc.contributor.advisorBaltgalve, Agitaen_US
dc.contributor.authorZalomova, Jekaterinaen_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Moderno valodu fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-24T08:02:38Z
dc.date.available2015-03-24T08:02:38Z
dc.date.issued2010en_US
dc.identifier.other14135en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/22005
dc.description.abstractBakalaura darbs „ Ķīniešu diēta saskaņā ar piecu elementu teoriju” ir veltīts ķīniešu dietai jeb uztura principiem, kas tieši saistīti ar piecu elementu teoriju un tradicionālo ķīniešu medicīnu. Ķīnā ēdienam vienmēr bijusi svarīga loma. Tēma ir svarīga, lai saprastu mūsdienu ķīniešu ēdienu izvēles principus un ķīniešu virtuves pamatlikumus. Ķīniešu virtuve un tradicionālā ķīniešu medicīna ir gandrīz nedalāms kopums, un tā pamatā ir piecu elementu un jiņ – jan teorijas, kas kopā aizņem nozīmīgu vietu gan senajā, gan modernajā ķīniešu kultūrā. Piecu elementu teorija vēstures gaitā kļuvusi ne tikai par teoriju, kas dala visas lietas piecās kategorijās, kas atbilst pieciem dabas spēkiem: kokam, ugunim, zemei, metālam un ūdenim, un kuru kustība ir visuma pamats, bet arī par vienu no galvenajiem kritērijiem, pēc kura ķīnieši vērtē pārtikas produktus un ēdienus kopumā. Ķīnieši uzskata, ka, ievērojot diētu jeb pareizu uzturu, var sasniegt, ja ne nemirstību, tad noteikti, veselīgu dzīvi. Izvēloties produktus, tos jāsabalansē piecu garšu sistēmā, tikai tad ēdienu var uzskatīt par veselīgu. Tās ir skāba, rūgta, salda, asa un sāļa garšas, kas nozīmē arī piecus ēdienu veidus jeb kvalitātes. Piecām garšām ir spēcīgas ārstnieciskas īpašības. Tām jābūt sabalansētām attiecībā uz pieciem orgāniem un organisma eksistēšanas vajadzībām, gadalaikiem un noteiktiem aizliegumiem attiecībā uz ēdienu. Vairāki ķīniešu virtuves ēdieni vienlaikus ir arī tradicionālas ķīniešu medicīnas zāles, pat vairāk, abi uzskatāmi par medicīnas līdzekļiem. Robeža starp medikamentiem un ēdieniem ir ļoti neskaidra, jo vienu un to pašu nereti izmanto abos gadījumos. Darba pamatmērķis ir iepazīties ar piecu elementu teoriju un to saistību ar ķīniešu diētu jeb uzturu un ķīniešu diētas likumiem. Darbs iedalīts divās daļās. Pirmā veltīta piecu elementu teorijas pirmsākumiem, piecu elementu ķīniešu filosofijas apskatam un tradicionālās ķīniešu medicīnas pamatu aprakstam. Otrā daļa veltīta iepazīstināšanai ar ķīniešu virtuves veidošanos vēstures gaitā un tās principiem, sastāvdaļām un ķīniešu diētas likumiem.en_US
dc.description.abstractBachelor’s paper „Chinese Diet According to the Five Element Theory” is devoted to the Chinese diet or food principles, which are closely connected with the five-element theory and Chinese traditional medicine. Food has always played an important role in China. The topic is of importance in order to understand the principles of modern Chinese choice of food and the basic rules of Chinese cuisine. Chinese cuisine and the traditional Chinese medicine are practically inseparable, and the base of these as a whole is formed by the five-element and yin –yang theories, all of which together have played an important role both in the ancient and the modern Chinese culture. In the course of history the five element theory has become not only a theory that divides all things into five categories, which correspond to five forces of Nature: wood, fire, earth, metal and water, the movement of which is at the basis of the Universe, but also one of the main criteria according which the Chinese evaluate products and food as such. The Chinese believe that by observing diet or choosing correct food it is possible to attain if not immortality, then by all means a healthy life. When choosing products they have to be mutually balanced in the system of five tastes or flavours, only in this case food may be considered healthy. The five tastes are: sourly, bitter, sweet, pungent-spicy and salty, which also means five types of food or qualities. The five tastes have strong therapeutic effects. They should be balanced in relation to five organs and the existence needs of the organism, seasons and certain taboos in respect of food. Several dishes of Chinese cuisine are the traditional medicines at the same time, moreover – both may be considered medical means. The line between food and medicines is very vague as one and the same product may be used for both. The basic objective of the paper is to get acquainted with the five-element theory and their relation to the Chinese diet or food and the rules of Chinese diet. The paper is set out in two parts. Part one deals with the origin of five element theory, review of Chinese five element philosophy and description of the basis of Chinese traditional medicine. Part two is devoted to acquainting the reader with the formation of Chinese cuisine over the course of history and its principles, components and the rules of Chinese diet.en_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectĀzijas studijasen_US
dc.titleĶīniešu diēta saskaņā ar piecu elementu teorijuen_US
dc.title.alternativeChinese diet according to five element theoryen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record