Now showing items 1-3 of 18

    Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (18)
    Vadībzinātne (18)
    Vadībzinātne [angļu val.] (18)