Now showing items 1-3 of 1

    Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība (1)
    Vadībzinātne (1)
    Vadībzinātne [angļu val.] (1)