Now showing items 1-10 of 1

    a didactical model that integrates student's knowledge of nature (1)
    bionics (1)
    Bionika - Mācīšana un mācīšanās (1)
    constructivism (1)
    context (1)
    didaktiskās rekonstrukcijas modelis (1)
    konstruktīvisms (1)
    konteksts (1)
    Pedagogy (1)
    Pedagoģija (1)