Show simple item record

dc.contributor.advisorSchmitz, Gereon Helmuten_US
dc.contributor.authorEller, Helene Gertruden_US
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Ekonomikas un vadības fakultāteen_US
dc.date.accessioned2015-03-25T09:07:16Z
dc.date.available2015-03-25T09:07:16Z
dc.date.issued2015en_US
dc.identifier.other46021en_US
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/28200
dc.descriptionElektroniskā versija nesatur pielikumusen_US
dc.description.abstractKorporatīvā pārvaldība nonāca interešu lokā, jo sabruka daudzas pasaules korporācijas. Tiek apšaubīta labas pārvaldības ideja. Aģentūru teorija uzsver, ka akcionārs un aģents maksimāli palielina lietderību. Līdz ar to, pastāv pieņēmums, ka aģents nedarbosies labākajās priekšnieka interesēs. Pārvaldības teorija kā pretēja teorija pieņem, ka pastāv mērķu saskaņošana starp abām p, kur aģents darbojas kā organizācijas misijas pārvaldnieks. Pēdējā teorija ir izvēlēta kā atbilstoša teorētiskā bāze bezpeļņas organizācijām, t.i. asociācijām. Šajā teorijā ir labāk atspoguļota brīvprātīgo motivācija. Disertācijas pētījuma lauks ir sašaurināts uz (Alpu) kalnu tūrisma klubiem kā gadījuma izpēti, lai nodrošinātu dziļu un visaptverošu pētījumu par šo organizāciju korporatīvo pārvaldību noteiktās asociācijās. Šī juridiskā forma ir atšķirīga darba ar brīvprātīgajiem un biedru uzskatīšanas par svarīgu iesaistīto pusi, kurai piešķirtas noteiktas tiesības, dēļ. Atslēgas vārdi: korporatīvā pārvaldība, pārvaldība, bezpeļņas organizācijas, brīvprātīga valdeen_US
dc.description.abstractCorporate governance came into the field of high interest because of many worldwide crashes of corporations. The idea of good governance has been questioned. Agency theory underlies that the shareholder and the agent are utility maximizers. Consequently the assumption is that the agent will not act in the best interest of the principal. Stewardship theory as opposed theory assumes a goal alignment between both parties where the agent acts as steward of the organization’s mission. Latter theory is chosen as adequate theoretical basis for non-profit organizations, i.e. associations. Motivation of volunteers is better mirrored in this theory. The research field of this dissertation is narrowed to Alpine Clubs as case study to assure a deep and comprehensive investigation in corporate governance of these organizations in particular associations. This legal framework is distinct as working with volunteers and considering members as important stakeholder endowed with certain rights. Keywords: corporate governance, governance, non-profit-organizations, voluntary boarden_US
dc.language.isoN/Aen_US
dc.publisherLatvijas Universitāteen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVadībzinātne [angļu val.]en_US
dc.subjectVadībzinātneen_US
dc.subjectVadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldībaen_US
dc.titleKorporatīvā pārvaldība Eiropas (Alpu) kalnu tūrisma klubosen_US
dc.title.alternativeCORPORATE GOVERNANCE IN ALPINE CLUBS IN EUROPEen_US
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record