Now showing items 1-1 of 1

    • Ḥurūf al-tāǧ wa-ʻalāmāt al-tarqīm wa-mawāḍiʻ istiʻmāluhā 

      Egyptian Ministry of Education (Egyptian Ministry of Education, 1931)
      "Kroņa raksts un pieturzīmes un to novietojums" - par arābu valodas ortogrāfijas reformu (lielo burtu izmantošanas ieviešanai un pieturzīmju lietošanas sakārtošanai). Ārējos informācijas avotos minēts arī ar nosaukumu angļu ...