Show simple item record

dc.contributor.advisorVugule, Ērika
dc.contributor.authorRepečko, Laura
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2016-02-04T02:02:24Z
dc.date.available2016-02-04T02:02:24Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other51626
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/31490
dc.description.abstractKvalifikācijas darba nosaukums: Kustību rotaļas nozīme 4-5 gadus vecu bērnu stājas attīstībai Darba autors: Laura Repečko Darba zinātniskais vadītājs: Dr. paed. Ērika Vugule Darba saturs: 49 lpp, 5 attēli, 20 literatūras un avotu vienības Pētījuma mērķis: Izpētīt kustību rotaļas nozīmi stājas veidošanās procesā 4-5 gadus veciem bērniem. Pētījuma jautājums: Vai kustību rotaļa ir efektīvākais līdzeklis 4-5 gadus veciem bērniem stājas veidošanai pirmsskolā? Darba teorētiskā un praktiskā daļa : Pētījuma teorētiskā daļa balstās uz dažādu autoru atziņām ( Buniņa A., Jansone R., Bula- Biteniece I., Jankelēviča J. u.c.) par bērna stājas attīstību, iespējamām problēmām un to veidošanos. Teorētiski (Dravniece I., Dzintere D., Stangaine I. u.c.) sniegta rotaļu klasifikācija un analizēta kustību rotaļas nozīme bērna stājas attīstībā. Pētījuma praktiskajā daļā, aptaujājot fizioterapeiti (Ģiga L., Sproģe A.), ģimenes ārsti (Fridmane S.) un pirmsskolas izglītības pedagoģi, uzmanība tika pievērsta dažādiem praktiskiem un profilaktiskiem stājas veidošanās uzdevumiem, tai skaitā, kustību rotaļu kopas izveidi- sporta nodarbībai, kuru ekspertēja pirmsskolas izglītības pedagoģe (Kūliņa S.). Atslēgvārdi: kustību rotaļas nozīme, 4-5 gadus vecu bērnu psihofizioloģiskā attīstība, bērnu stājas veidošanās.  
dc.description.abstractQualification paper thesis: The purpose of the movement play for posture development of 4-5 year old children Author of the qualification paper: Laura Repečko Supervisor: PedD. Ērika Vugule Paper contents: 49pages, 5 images, 20 amount literature and other sources cited Research objective: To study the purpose of the movement play in posture development for 4-5 year old children. Research question: Is the movement play the most effective way how to develop posture of 4-5 year old children? Theoretical and practical part of the paper: The theoretical part of the research is based on opinions of various authors ( Buniņa A., Jansone R., Bula- Biteniece I., Jankelēviča J., et al.) on children’s posture development, potential issues and the reasons why and how issues occur. The theoretical part also contains (Dravniece I., Dzintere D., Stangaine I., et al.) the classification of plays and analysis on the significance of the movement play for developing children’s posture. The practical part of the paper contains interviews with physiotherapists (Ģiga L., Sproģe A.), general practioner (Fridmane S.) and preschool teachers with the focus on various practical and prophylactic posture development exercises, including the creation of the movement play cluster – practical sports lesson, which was reviewed by preschool teacher (Kūliņa S.). Keywords: Purpose of the movement play, psychophysiological development of 4-5 year old children, development of children’s posture.
dc.language.isoN/A
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectkustību rotaļas nozīme
dc.subject4-5 gadus vecu bērnu psihofizioloģiskā attīstība
dc.subjectbērnu stājas veidošanās
dc.subject-
dc.title"Kustību rotaļas nozīme 4-5 gadus vecu bērnu stājas attīstībai"
dc.title.alternative"The purpose of motion game for 4-5 year old children stance development"
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record