Show simple item record

dc.contributor.advisorPaudere, Inese
dc.contributor.authorBroka, Madara
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2016-07-04T01:11:27Z
dc.date.available2016-07-04T01:11:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.other53293
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/33855
dc.description.abstractBakalaura darba tēma – Biežākās novērojamās fiziskās sūdzības un to novēršanas iespējas operāciju māsu pamatspecialitātē. Operāciju māsu darba vidē ir specifiski faktori, kas izraisa dažādas saslimšanas, radot fiziskas sūdzības, tādēļ ir aktuāls temats, par kuru veikt pētījumu. Darba mērķis ir noskaidrot biežākās novērojamās fiziskās sūdzības operāciju māsu pamatspecialitātē un piedāvāt šo sūdzību novēršanas iespējas. Pētniecības uzdevums ir izstrādāt anketu, apkopot un analizēt pētījumā iegūtos rezultātus, izstrādāt secinājumus. Bakalaura darbā ir izvirzīta hipotēze: biežāk novērojamās fiziskās sūdzības operāciju māsu pamatspecialitātē ir sāpes un nogurums kāju līmenī un sāpes plecu joslas līmenī. Pētniecības instruments: aptaujas anketa. Pētniecības metode: kvantitatīva. Tika veikta pētījuma datu analīze, kas ir atspoguļota diagrammās. Katrs no anketas jautājumiem ir izanalizēts atsevišķi un sniegts apraksts.
dc.description.abstractTheme of the coursework – Frequently observed physical complaints, and prevention options in surgical nurse specialty. The working place of surgical nurses has specific factors connected with settings, length of working day, labor discipline that cause physical complaints therefore it is a vital question to study. The aim of this coursework is to size up the situation which are the most often observed physical complaints of surgical nurses in their principal work, giving a chance to prevent them. Research aim is to develop a questionnaire, summarize and analyze the results, produce conclusions. The hypothesis of the coursework: The most characteristic physical complaint of surgical nurses are about leg – level pain and tiredness, as well as shoulder – level pain. Research instruments: Questionnaire. Research methods: Quantitative. Data has been analyzed and projected in diagrams. Each question from the questionnaire has been analyzed separately and annotated.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectoperāciju māsas
dc.subjectdarba vide
dc.subjectriska faktori
dc.subjectfiziskās sūdzības
dc.subjectergonomika
dc.titleBiežākās novērojamās fiziskās sūdzības un to novēršanas iespējas operāciju māsu pamatspecialitātē
dc.title.alternativeFrequently Observed Physical Complaints, and Prevention Options in Surgical Nurse Specialty
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record