Recent Submissions

  • Mūsdienu ledāji 

    Lamsters, Kristaps (Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds, 2021)
    Monogrāfijas mērķis ir iepazīstināt Zemes zinātņu un citu dabaszinātņu studentus un plašāku sabiedrību ar jautājumiem par mūsdienu ledāju un ledus vairogu attīstību, klasifikāciju, plūsmas mehānismiem, deformāciju, ...
  • Latvijas kvarca smiltis 

    Stinkule, Austra; Stinkulis, Ģirts (LU Akadēmiskais apgāds, 2017)