Users of this system, can login to view this document.

Login

Enter the following information to request a copy of the document from the responsible person.

Didaktisko spēļu izmantošana skaņu izrunas traucējumu mazināšanā sākumskolas vecuma bērniem ar viegliem garīgas attīstības traucējumiem

This email address is used for sending the document.