Show simple item record

dc.contributor.advisorLanka, Ērika
dc.contributor.authorAleksandrova, Oļesja
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
dc.date.accessioned2017-01-24T02:01:34Z
dc.date.available2017-01-24T02:01:34Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56575
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34554
dc.description.abstractDiplomdarba tēma: Pirmsskolas skolotāja un ģimenes sadarbība 5-6 gadus vecu bērnu saskarsmes prasmju sekmēšanā Darba autore: Oļesja Aleksandrova Pētījuma mērķis. Teorētiski un praktiski izpētīt bērnu saskarsmes prasmju veicināšanas iespējas, pirmskolai sadarbojoties ar ģimenēm. Darba teorētiskajā daļā raksturota pedagoģiskā procesa loma ģimenē, vecākā pirmsskolas vecuma bērnu saskarsmes iezīmes pedagoģiskajā procesā, pedagogu un vecāku sadarbības formas un metodes bērnu saskarsmes prasmju veicināšanā. Darba otrajā daļā raksturota saskarsmes būtība, analizētas atziņas par saskarsmi kā vecākā pirmsskolas vecuma bērnu savstarpējo attiecību veicinātāju. Pētījuma praktiskajā daļā par pētāmo jautājumu tiek anketētas ģimenes, anketētas pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājas, kā arī tiek izstrādāta ieteikumu kopa skolotājiem sadarbībai ar bērnu ģimenēm. Uz darbā izvirzīto jautājumu darba autore atbild, analizējot daudzveidīgās izmantotās metodes un aktivitātes bērnu savstarpējās saskarsmes veicināšanai. Darba nozīmīgums: izmantojams ikdienas pedagoģiskajā darbā, sadarbojoties 5-6 gadus vecu bērnu ģimenēm un skolotājām
dc.description.abstractThesis topic: Cooperation between pre-school teacher and family in promoting communication skills of senior pre-schoolers (5-6 years old) Author: Oļesja Aleksandrova Research goal: Theoretically and practically explore opportunities of promotion of children's communication skills in pre-school cooperation with families. The theoretical part of the thesis describes the role of educational process in the family, the communication features of senior pre-schoolers during the educational process, cooperation forms and methods used by pre-school teachers and parents in promoting children's communication skills. In Part II the importance of communication is described, findings with regard to communication as the promoter of relationship between senior pre-schoolers is analysed. In practical part of the work families and pre-school teachers were asked to provide answers to the prepared questionnaire. Based on the provided answers a set of recommendations for teachers has been developed to promote cooperation with families. To the issue raised at the beginning of the study, the author of the Thesis provides answers based on the results of the analysis of various methods and activities used to promote children’s interpersonal communication. Importance of the work: can be used in daily work of teachers in cooperation between families having 5-6 years old children and teachers.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectPedagoģija
dc.subjectpedagogu un ģimenes sadarbība
dc.subjectpedagoģiskais process
dc.subjectsaskarsme
dc.subjectsadarbības formas un metodes
dc.subjectieteikumi skolotājiem
dc.titlePirmsskolas skolotāja un ģimenes sadarbība 5-6 gadus vecu bērnu saskarsmes prasmju sekmēšanā
dc.title.alternativeCooperation Between Pre-school Teacher and Family in Promoting Communication Skills of Senior Pre-schoolers (5-6 Years Old)
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record