Show simple item record

dc.contributor.advisorMaizītis, Jānis
dc.contributor.authorBriede, Anda
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Juridiskā fakultāte
dc.date.accessioned2017-02-03T02:01:37Z
dc.date.available2017-02-03T02:01:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other56447
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/34678
dc.description.abstractBakalaura darbā autore pēta fiziskās vardarbības noziedzīgos nodarījumus pret bērniem. Ņemot vērā, ka fiziskās vardarbības noziedzība Latvijā ir izplatīta, kā arī apstākļi, ka par šāda veida noziedzības upuriem bieži kļūst bērni, ir nepieciešams atrast veidus sabiedrībā pastāvošās fiziskās vardarbības mazināšanai un novēršanai. Mērķa sasniegšanai, darbam ir izvirzīti šādi uzdevumi: 1)Izpētīt fiziskās vardarbības būtību; 2)Noskaidrot fiziskās vardarbības noziegumu veidus; 3)Izpētīt Krimināllikumā paredzētās sankcijas par fiziskās vardarbības noziegumiem un konstatēt nepilnības normatīvajos aktos; 4)Analizēt tiesu praksi par fiziskās vardarbības noziedzīgajiem nodarījumiem. Atslēgvārdi: fiziskā vardarbība, noziegumu statistika, noziedzības mazināšana, sods.
dc.description.abstractBachelor, the author explores physical violence offenses against children. Given that physical violence is a common crime in Latvian, as well as the conditions that this type of crime often becomes children, it is necessary to find the societal existence of physical violence reduction and prevention. Achieve the aim of the work is the following tasks: 1) Explore the nature of physical violence; 2) Find out the physical violence forms of crime; 3) Explore the Criminal Code provided penalties for crimes of physical violence and to identify gaps in laws and regulations; 4) To analyze the judicial practice of physical violence offenses. Keywords: physical violence, crime statistics, crime reduction, fine.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectJuridiskā zinātne
dc.subjectfiziskā vardarbība
dc.subjectnoziegumu statistika
dc.subjectnoziedzības mazināšana
dc.subjectsods
dc.titleFiziskās vardarbības noziedzīgie nodarījumi pret bērniem Latvijā
dc.title.alternativePhysical violence offenses against for children to Latviaa
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record