Show simple item record

dc.contributor.advisorVīksna, Laura
dc.contributor.authorGaļiča, Jeļena
dc.contributor.otherLatvijas Universitāte. Medicīnas fakultāte
dc.date.accessioned2017-07-01T01:12:52Z
dc.date.available2017-07-01T01:12:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.other58912
dc.identifier.urihttps://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/35862
dc.description.abstractOperāciju zālē strādājošas māsas ir pakļauts dažādiem darba vides riska faktoriem, kā darba traumas, kas saistītas ar smagumu pārvietošanu, asins transmisīvās slimības, redzes pasliktināšanās, vēnu nepietiekamība, kuru sekmē stāvošs darbs un citi darbu ietekmējošie faktori, tādēļ pētījuma mērķis bija noskaidrot darba vides riska faktorus operāciju māsu praksē. Tika izmantota kvalitatīvā pētniecības metode, izstrādāta strukturēta intervija. Intervijas jautājumi tika veidoti, lai atbildētu uz pētījuma jautājumu- kādi ir darba vides riska faktori operāciju māsu praksē? Tika intervētas 10 operāciju zālē strādājošas māsas, katram respondentam tika uzdoti vienpadsmit jautājumi noteiktā secībā. Pētījuma laikā noskaidrojās, ka ikdienas darbā operāciju māsām izplatītākie darba vides riska faktori pēc respondentu vairākuma viedokļa ir rentgena starojums, risks sadurties ar asiem priekšmetiem, darbs piespiedu pozā, emocionālā spriedze, vides piesārņojums, saskare ar ķīmiskām vielām un neatbilstošs apgaismojums. Pētījumā iegūtā informācija palīdzēja atbildēt uz pētījuma jautājumu, tika apzināti operāciju māsas darba vidē sastopamie fizikālie, ķīmiskie, bioloģiskie, ergonomiskie un ar starojumu saistītie darba vides riska faktori. Atslēgas vārdi: Operāciju māsa, fizikālie riski, ķīmiskie riski, bioloģiskie riski, ergonomiskie riski, ar starojumu saistītie riski.
dc.description.abstractOperating room working nurses are exposed to different occupational risk factors such as work injuries associated with manual handling, blood-transmitted disease, loss of vision, venous insufficiency, which contributes to standing work and other factors influencing therefore objective of the study was to identify occupational risk operation factors in nursing practice. It was used a qualitative research method, developed a structured interview. Interview questions were designed to respond to the study question - what are the risk factors in Operation nurse practices? Were interviewed 10 nurses who work in the operating room, each respondent was asked eleven questions in a specific order. During the study showed that daily work operation room nurses most common risk factors according to respondents the majority point of view of X-ray radiation, the risk of collision with a sharp object, awkward posture, emotional stress, environmental pollution, exposure to chemicals and inadequate lighting. From the research helped to answer the research question were deliberately operating nurses work environment common physical, chemical, biological, ergonomic and with radiation-related risk factors. Keywords: Operation room nurses, physical risks, chemical risks, biological risks, ergonomic risks, radiation-related risks.
dc.language.isolav
dc.publisherLatvijas Universitāte
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.subjectMedicīna
dc.subjectOperāciju māsa
dc.subjectfizikālie riski
dc.subjectķīmiskie riski
dc.subjectbioloģiskie riski
dc.subjectergonomiskie riski
dc.titleDarba vides riska faktori operāciju māsu praksē
dc.title.alternativeRisk Factors in Operation Nurse Work Environment
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record