Now showing items 1-1 of 1

    • Tīmekļa projekti vidusskolēnu caurviju prasmju attīstībai 

      Srebnaja, Jekaterina (Latvijas Universitāte, 2018)
      Izglītības sistēmai ir noteicoša loma tādu zināšanu, kompetenču un dzīves uztveres formēšanā, kas ir pamats 21. gadsimta cilvēka veiksmīgās dzīves un karjeras panākumiem. Pasaule nemitīgi mainās, un, lai saglabātu aktualitāti, ...