Now showing items 1-1 of 1

    • Vizuāli telpiskās uztveres attīstība mākslas nodarbībās 6. klasē 

      Aderniece, Ilze (Latvijas Universitāte, 2016)
      Diplomdarba tēma - Vizuāli telpiskās uztveres attīstība mākslas nodarbībās 6. klasē. Diplomdarba mērķis ir pētīt vizuāli telpiskās uztveres attīstības iespējas mākslas nodarbībās 6. klasē. Lai šo mērķi sasniegtu, darbā ...